What's New


INOX CinemasINOX Chandra Metro Mall, Virugambakkam
Movies Languages Show Timings
Sarkar Tamil 2D 11:00 AM 11:20 AM 11:40 AM 02:40 PM 03:00 PM 03:20 PM 06:20 PM 06:40 PM 07:00 PM 10:00 PM 10:20 PM 10:40 PM
Thugs Of Hindostan Tamil 2D 03:10 PM 06:50 PM 10:30 PM
Ratsasan Tamil 2D 01:00 PM 04:15 PM 09:45 PM
Billa Pandi Tamil 2D 12:00 PM
The Grinch English 2D 04:10 PM


INOX Cinemas, Chennai Citi Centre
Movies Languages Show Timings
Sarkar Tamil 2D 11:30 AM 12:35 PM 03:05 PM 03:25 PM 06:30 PM 06:40 PM 07:00 PM 10:15 PM 10:30 PM
Thugs Of Hindostan Tamil 2D 03:15 PM 06:50 PM 10:25 PM
Ratsasan Tamil 2D 12:00 PM 10:05 PM
Billa Pandi Tamil 2D 12:10 PM
The Grinch English 2D 07:30 PM