What's New


Sathyam Cinemas

SPI: The Sathyam Cinemas, Royapettah, Chennai
Movies Languages Show Timings
Petta Tamil 2D 12:10 PM 12:10 PM 3:20 PM 3:30 PM 3:35 PM 3:55 PM 7:30 PM 7:40 PM 10:40 PM 10:50 PM 11:00 PM 11:20 PM
Viswasam Tamil 2D 11:55 AM 12:00 PM 4:00 PM 7:10 PM 7:20 PM 11:25 PM
Simmba Hindi 2D 12:15 PM
NTR: Kathanayakudu Telugu 2D 11:50 AM 7:15 PM
2.0 Tamil 3D 6:55 PM